Píla Lumea Stavebné rezivo Hoblované rezivo Drevo na krov Kontakt

Hustota dreva

Hustota, alebo objemová hmotnosť dreva je určená podielom hmotnosti a objemu. Zakladna jednotka hustoty je kilogram na meter kubický (kg/m³). Závisí od druhu dreva, veku, podmienok rastu a hlavne jeho vlhkosti. Je to jedna z najvýznamnejších charakteristík dreva, ktorá významne ovplyvňuje fyzikálne a mechanické vlastností dreva.

Drevo s vyššou hustotou vydrží oveľa dlhšie a menej podlieha nezvratným zmenám. Všeobecne platí čím nižšia je vlhkosť dreva, tím nižšia bude jeho hustota.

Najľahšie drevo na svete ma Balza. Tento strom rastie v pralesoch Strednéj a Južnéj Amerike. Je ľahko opracovateľné, menej odolné proti mechanickému poškodeniu, využíva sa predovšetkym v modelárstve.

Strom s najtvrdšim drevom ma Black ironwood Olea capensis pochádzajúce z Afriky. Toto drevo je tažsie ako voda čiže neplavá vo vode. Využíva sa predovšetkym v rezbárstrve na tvorbu umeleckých predmetov.

Rozdelenie dreva podľa hustoty

ľahké: 300 – 540 kg/m3 jedla, smrek, borovica, orech, vŕba a lipa
stredne ťažké: 540 – 740 kg/m3 červený smrek, breza, jaseň, topoľ, čerešňa, buk a brest
ťažké: 740 – 800 kg/m3 dub, akácia, hrab
velmi ťažké: 800 a viac kg/m3
Porovnanie s inými stavebnými materiálmi
beton: 2200 – 2400 kg/m3
tehla: 1800 – 2400 kg/m3
ocel: 7400 – 8000 kg/m3

Čo ovplyvňuje hustotu dreva?

druh dreviny
Všeobecne sú listnaté dreviny tažšie ako ihličnaté.
vlhkosť
Vlhkosť zohráva dôležitú úlohu, čím vyššia je vlhkost v dreve, tým je drevo ťažšie. Hmotnosť mokrého dreva sa značne líši od hmotnosti suchého dreva. Hmotnosť 1m3 suchého smreka je 420 kg a hmotnosť 1m3 vlhkého smreka je 790 kg, čo je skoro dvojnásobok. Surovému drevu dodáva dodatočnú hmotnosť aj živica. Vlhkosť závisí od obdobia rezania, podmienok a oblasti pestovania, ale aj časti kmeňa z ktorého sa rezivo vyrába. V zime ma strom menšiu vlhkost a je teda asi o 10-20% ľahší.

Tabuľka hustoty drevin

Drevinahustota čerstve drevo v kg/m3vzduchosucé vlhkosť 20% v kg/m3prirodzená vlhkosť 12% v kg/m3
Agát biely Robinia pseudoacacia--770
Balza Ochroma pyramidale--150
Borovica lesná Pinus sylvestris700520550
Breza biela Betula pubescens870650625
Buk lesný Fagus sylvatica990720710
Červený smrek Larix decidua760600575
Dub letný Quercus robur1000760675
Dub zimný Quercus petraea 1000760710
Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii910560510
Hrab obyčajný Carpinus betulus1060830735
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior920720680
Jelša Alnus glutinosa810540535
Javor horský Acer pseudoplatanus870720615
Jedla biela Abies alba1000460415
Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos760530535
Orech kráľovský Juglans regia910610640
Sibírsky smrekovec Larix laricina940690595
Smrek obyčajný Picea abies740460405
Topoľ osikový Populus tremula840470450

Black ironwood Olea capensis
Najtvrdšie drevo na svete Black ironwood Olea capensis

Blog

Kontakt

Žilina - prevádzka píla

Lietavská Lúčka
Telefónne číslo: +421 948 254 770
E-mail: vyroba@pilalumea.sk

Pílalumea.sk is designed by MT Copyright © 2018