Píla Lumea Stavebné rezivo Hoblované rezivo Drevo na krov Kontakt

Triedy reziva

V rámci EU stále pretrváva nejednotnosť v spôsoboch triedenia a kritérií kvality reziva. Je to hlavne spôsobené rozdielnymi požiadavkami na kvalitu reziva vzhľadovo a pevnostne. Mechanické vlastnosti kvality dreva je určené na základe testovania fyzikálnych a mechanických vlastností dreva.

Dnes sa kvalita konštrukčného reziva stanovuje buď
-deštruktívnou metódou, pri ktorej dochádza k poškodeniu dreva podľa STN EN 408.
-nedeštruktívnou metódou kde nedochádza k poškodeniu dreva a jeho kvalita sa určuje na základe nameraných vlastností špecifických pre danú metódu triedenia podľa STN EN 338.

Na Slovensku sú platné tri triedy pevnosti reziva a to:
vysokej pevnosti C30 (S0)
normálnej pevnosti C24 (SI)
nízkej pevnosti C16 (SII)

Stavebné rezivo

1. trieda na konštrukčné učely, z gulatiny akostnej triedy 3A a 3B
2. trieda na šalovanie, pomocné stavebné práce, z gulatiny akostnej triedy 3C
Popis tried guľatiny nájdete tu
hranol 1. trieda hranol 2. trieda
porovnanie kvality reziva, prvá fotka je hranol 1. triedy, druhá je hranol 2. triedy

KVH - masívne konštrukčné hranoly

materiálové vlastnosti sú popísané v norme EN 338 S10TS trieda pevnosti C24 a C24M
-delia sa len podľa účelu použitia, ktoré sa navzájom odlišujú iba vzhľadom
Si - pohľadová kvalita, pre pohľadové konštrukcie
NSi - nepohľadová, priemyselná kvalita, pre skryté konštrukcie

BSH - lepené vrstvené hranoly

Štandardne sa vyrábajú v pevnostnej triede GL24h, vyššie pevnostné triedy sú GL28c, GL32c a GL36c
-delia sa aj podľa účelu použitia, ktoré sa navzájom odlišujú vzhľadom
Si - pohľadová kvalita, pre pohľadové konštrukcie
NSi - nepohľadová, priemyselná kvalita, pre skryté konštrukcie

Blog

Ponuka

Hoblované rezivo hoblované rezivo

Stavebné rezivo Stavebné rezivo hranoly a fošne

Drevo na krov
drevo na stavbu

Kontakt

Žilina - prevádzka píla

Lietavská Lúčka
Telefónne číslo: +421 948 254 770
E-mail: vyroba@pilalumea.sk

Pílalumea.sk is designed by MT Copyright © 2018