Píla Lumea Stavebné rezivo Hoblované rezivo Drevo na krov Kontakt

Tabuľka tvrdosti dreva

Tvrdosť dreva odpovedá sile ( tlaku ), aký je potreba vyvinuť k prieniku cudzieho telesa do dreva.
Tvrdosť výrazne ovplyvnuje jeho vlhkosť. Napríklad tvrdosť dreva vysušeného na 12% vlhkosti je 1,5 až 2,0x vyššia ako tvrdosť dreva s obsahom 30% vlhkosti. Čím vyššia je tvrdosť dreva, tým ťažšie je aj jeho opracovanie.

Najtvrdšie drevo na svete
Najtvrdšie drevo na svete ma austrálsky prasličkovník ( Allocasuarina luehmannii ) prezývaný tiež buloke, alebo bull-oak. Jeho tvrdosť metódou janka je 22 500 N. Nasleduje Juhoamerická baraúna ( Schinopsis brasiliensis a Schinopsis balansae ) 21 000 N.

Na Slovensku má najtvrdšie drevo agát 7560 N,z ihličnatých drevin je to červený smrek 3290N. Naopak najmäkšie má jedla biela 1420 N.

Rozdelenie dreva podľa tvrdosti

Veľmi mäkké drevo 0 – 350 kg/cm2 - borovica (Pinus), jedla (Abies), lipa (Tilia), smrek (Picea), topoľ (Populus), vrba (Salix alba)
Mäkké drevo 351 – 500 kg/cm2 - breza (Betula), červený smrek alebo smrekovec opadavý (Larix)
Stredne tvrdé drevo 501 – 650 kg/cm2 - gaštan (Castanea), lieska (Corylus)
Tvrdé drevo 651 – 1000 kg/cm2 - agát (Robinia), buk (Fagus), dub (Quercus), jaseň (Fraxinus), javor (Acer)
Veľmi tvrdé drevo 1001 a viac kg/cm2 - eben (Diospyros), teak (Tectona grandis)

Tabuľka tvrdosti podľa metódy Janka

Túto metódu vymyslel vedec rakúskeho pôvodu Gabriel Janka. Test sa prevádza tak, že oceľová k gulička je veľmi pomaly vtlačena do testovaného materiálu. Výsledok je výsledná hmotnosť, alebo sila, ktorá guličku vtlačí do požadovanej hĺbky. Čím je číslo vyššie, tým je drevo tvrdšie.

Drevinatvrdosť
Agát biely Robinia pseudoacacia1700 lbf (7560 N)
Borovica lesná Pinus sylvestris540 lbf (2420N)
Buk lesný Fagus sylvatica1450 lbf (6460N)
Buk veľkolisty Fagus grandifolia1300 lbf (5780N)
Červený smrek Larix decidua740 lbf (3290N)
Dub letný Quercus robur1120 lbf (4980N)
Dub zimný Quercus petraea 4990N
Duglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii620 lbf (2,760 N)
Gaštan jedlý Castanea sativa680 lbf (3,010 N)
Gaštan americký Castenea dentata540 lbf (2,400 N)
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior1480 lbf (6580 N)
Jelša Alnus glutinosa650 lbf (2890 N)
Javor horský Acer pseudoplatanus1050 lbf (4680 N)
Jedla biela Abies alba320 lbf (1420 N)
Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos 700 lbf (3100 N)
Moruša Morus alba1680 lbf (7470 N)
Orech kráľovský Juglans regia1220 lbf (5410 N)
Sibírsky smrekovec Larix laricina590 lbf (2620 N)
Smrek obyčajný Picea abies380 lbf (1680 N)
Topoľ biely Populus alba410 lbf (1820 N)
Topoľ čierny Populus nigra460 lbf (2020 N)
Vŕba biela Salix alba570 lbf (2530 N)

strom agát
Agát ma najtvrdšie drevo na slovensku.

Blog

Vlasnosti dreva
Drevo sa používa ako konštrukčný stavebný materiál kvôli jeho výborným vlastnostiam, vhodný na výstavbu energeticky úsporných stavieb

Ponuka

Hoblované rezivo hoblované rezivo

Stavebné rezivo Stavebné rezivo hranoly a fošne

Drevo na krov
drevo na stavbu

Kontakt

Žilina - prevádzka píla

Lietavská Lúčka
Telefónne číslo: +421 948 254 770
E-mail: vyroba@pilalumea.sk

Pílalumea.sk is designed by MT Copyright © 2018