Píla Lumea Stavebné rezivo Hoblované rezivo Drevo na krov Kontakt

Vlasnosti dreva

Výber dreva ako stavebného materiálu je predpokladom dlhodobej životnosti vášho domu, krovu. Je to surovina 21 storocia, vďaka tepelným izolačným vlastnostiam je hodné na výstavbu energeticky úsporných stavieb.


Drevo sa používa ako stavebný materiál kvôli jeho výborným vlastnostiam
- v porovnaní s betónom alebo oceľou výrazne nižšia cena
- je rozšírený, obnoviteľný a hlavne ekologický materiál
- ako prírodný materiál je teplý na dotyk, dodáva interiéru atmosféru a vôňu
- mechanické vlastnosti ako vynikajúci pomer hmotnosti a nosnosti, vysokú pevnosť a pružnosť
- je dobrým tepelným izolátorom, spoľahlivým izolátorom elektrického prúdu
- absorbuje zvuk, vibrácie, reguluje vlhkosť a pohlcuje pachy
- je ľahko manipulovateľny a jednoducho spracovateľný
- má širokú škálu využiteľnosti pre interiér aj exteriér

Hustota dreva

Hustota alebo objemová hmotnosť dreva je určená podielom hmotnosti a objemu. Závisí od druhu dreva, veku, podmienok rastu a jeho vlhkosti. Je to jedna z najvýznamnejších charakteristík dreva, ktorá významne ovplyvňuje fyzikálne a mechanické vlastností dreva. Drevo s vyššou hustotou vydrží oveľa dlhšie a menej podlieha nezvratným zmenám. Všeobecne platí čím nižšia je vlhkosť dreva, tím nižšia bude jeho hustota.
porovnanie hustoty dreva s ďalšími stavebnými materialmi
ľahké: 300 – 450 kg/m3
stredne ťažké: 450 – 650 kg/m3
ťažké: 650 – 800 kg/m3
beton: 2200 – 2400 kg/m3
tehla: 1800 – 2400 kg/m3

ocel: 7400 – 8000 kg/m3

Pevnosť

Drevo má vysokú pevnosť v tlaku aj v ťahu pri pomerne nízkej objemovej hmotnosti. Lepené lamelové drevo LLD, BSH a krížom lepené CLT panely sú pevné a umožňujú stavať náročné a výškové stavby. Všeobecne platí čím nižšia je vlhkosť dreva, hustota dreva, tím vyššia bude jeho pevnosť. Pevnosť výrazne znizujú chyby dreva: najmä uzly a praskliny.

mjøstårnet
Mjøstårnet najvyššia drevená budova sveta meria 85,4m

Tepelno-izolačné vlastnosti

Drevo je velice dobrým tepelným izolantom. Teplotná rozťažnosť to je zmena rozmerov vplyvom teploty je veľmi malá.
hodnoty tepelnej vodivosti
polystyrén expandovaný 0,036 - 0,043W/(m . K)
mäkké drevo 0,15W/(m . K)
tvrdé drevo 0,42W/(m . K)
tehľa 0,70W/(m . K)
betón 0,93W/(m . K)
sklo 1,05W/(m . K)

Vlhkosť dreva

Čím nižší je obsah vlhkosti v dreve, tým menej podlieha skaze a deformáciam. Nemalo by sa usilovať o použitie dreva s najmenším obsahom vlhkosti. Drevo totiž prispôsobuje svoju vlhkosť prostrediu kde sa nachádza. Dokáže uvolnovať alebo aj pohlcovať vlhkosť.
suché - sušené v sušiarni 8 - 12% vlhkosť
-je vhodné do interieru a v stolarstve
vzdochosuché - sušenie na vzduchu 18 - 23% vlhkosť
-je vhodné do exterieru
vlhké drevo - nad 23% vlhkosť
-drevo nevhodné na stavebné účely, može podliehať deformáciam, hubám, plesniam a drevokaznemu hmyzu
čerstvé drevo 50% vlhkosť

Tvrdosť

Odpovedá sile ( tlaku ), aký je potreba vyvinuť k prieniku cudzieho telesa do dreva.
Tabulka tvrdosti dreva

Blog

Kontakt

Žilina - prevádzka píla

Lietavská Lúčka
Telefónne číslo: +421 948 254 770
E-mail: vyroba@pilalumea.sk

Pílalumea.sk is designed by MT Copyright © 2018