Píla Lumea Stavebné rezivo Hoblované rezivo Drevo na krov Kontakt

Vyhrevnosť dreva

Drevo je najlacnejší zdroj tepla, v porovnaní s plynom ušetrite 40 až 60% ceny nákladoch na kúrenie. Palivové drevo sa predáva na objem ako priestorový meter ukladaný PRM, alebo priestorový meter sypaný PRMS, nie na hmotnosť ani v metroch kubických.

Keďže jednotlive druhy dreva maju rozdielnu hustotu a teda aj hmotnosť, najdoležitejšia veličina je využiteľná energia na priestorový meter MJ/prm. Jednoduchý príklad: smrekového dreva musite spaliť viac ako dreva bukového na dodanie rovnakého tepla. Teda buk má až o 35% vyššiu výhrevnosť než smrek!

Ktoré drevo je najvhodnejšie na kurenie?
buk, dub, jaseň, hrab aj drevo z ovocných stromčekov, má najväčšiu výhrevnosť a horí najdlhšie.

Tabuľka výhrevnosti drevin

Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o využiteľnej energii rôznych druhov dreva od najlepšieho po najhoršie.Výhrevnosť pri vlhkosti 25%.
agát (Robinia) 8 030MJ/prm, 100%
jaseň (Fraxinus) 7 450MJ/prm, 92,7%
dub (Quercus) 7 430MJ/prm, 92,5%
hrab (Carpinus betulus) 7 400MJ/prm, 92,2%
buk (Fagus) 7 320MJ/prm, 91,2%
breza (Betula) 7 100MJ/prm, 88,4%
borovica (Pinus) 6 730MJ/prm, 83,8%
jedla (Abies) 5 800MJ/prm, 72,2%
smrek (Picea) 5 440MJ/prm, 67,7%
topoľ (Populus) 4 440MJ/prm, 55,3%
vŕba (Salix) 5 740MJ/prm, 71,5%
PRM = priestorový meter

Porovnanie výhrevnosti a výhodnosti plynu a buku

1prm buk výhrevnosť 2,1MWh
1 m3 buk výhrevnosť cca 3,5MWh
1 m3 zemného plynu výhrevnosť 0,010796MWh
cena za 1MWh plynu od SPP dňa 28.10.2023 je 85,80Eur
cena za 2,1MWh plynu čo je výhrevnosť 1PRM buku je 180,18Eur
Z toho vyplýva že ak kupite 1prm buku za menej ako 180,18Eur je kurenie drevom lacnejšie. Pri sypanom metri PRMS pláti že musí byť lacnejší ako cena 129Eur

Tabuľka výhrevnosti v závislosti od vlhkosti

Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve. Výhrevnosť dreva je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Vysoká vlhkosť palivového dreva negatívne vplýva nielen na základné energetické vlastnosti ako výhrevnosť, ale aj na samotný proces horenia, teplotu spaľovania a zvyšený objem vytvorených spalín. Drevo pre kvalitné spalovanie by malo mať obsah vody menší ako 20%, ideálne pod 15%.

vlhkosť %90%80%70%60%50%40%30%20%10%5%
výhrevnosť MJ/kg8,38,99,610,411,312,413,514,916,517,5
graf vyhrevnosti palivoveho dreva

Akú vlhkosť má mať drevo na kúrenie?
Palivové drevo by malo mať obsah vody menší ako 20 %, ideálne skôr menšiu ako 15 %

prístešok na drevo palivové drevo

Blog

Ako sušiť a skladovať palivové drevo
Čerstvo narúbané drevo je pre kúrenie nevhodným palivom. Základ je správne skladovanie dreva, zvýši sa jeho kvalita a výhrevnosť. Najlepšie...

Palivové drevo na predaj

Buk sypaný 1,6 PRMS
bukove palivove drevo

Okrajové odrezky balík

Okrajové odrezky

Drevo na krov
drevo na stavbu

Kontakt

Žilina - prevádzka píla

Lietavská Lúčka
Telefónne číslo: +421 948 254 770
E-mail: vyroba@pilalumea.sk

Pílalumea.sk is designed by MT Copyright © 2018